Vrijwilligerswerk

De boeken- en kledingzaak van vzw ATOS worden draaiende gehouden door vrijwilligers. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers die als vrijwilliger tweedehandsboeken en/of -kleding willen verkopen. De opbrengsten van de winkels gaan naar alternatieve tewerkstelling en naar ontwikkelingsprojecten zoals het herbebossingsproject in Kananga, Congo.

Snuffel en Assepoes kunnen rekenen op een vaste kern van vrijwilligers waarvan sommigen al jaren meedraaien. Gepensioneerden, werkzoekenden, huisvrouwen, studenten, mensen uit de zorg - de ploeg van vrijwilligers is zeer divers.

Allemaal zijn het mensen die graag een deel van hun vrije tijd gebruiken om zich belangeloos in te zetten voor doelstellingen van de vzw: tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking.

De vrijwilligers vervullen diverse taken: Snuffel en Assepoes openhouden, de winkels in orde houden, boeken invoeren in de catalogus, boeken fotograferen, naar een markt of beurs gaan, flyers en ander promotiemateriaal ontwerpen, … Zelfs deze website werd volledig gemaakt door vrijwilligers.

Wat hebben we je als vrijwilliger te bieden?

  • een zinvolle vrijetijdsbesteding in een aangename sfeer
  • een andere omgeving waar je nieuwe mensen ontmoet
  • een vrijwilligerscontract en verzekering voor arbeidsongevallen en burgelijke aansprakelijkheid
  • je wordt uitgenodigd op de activiteiten voor de vrijwilligers: een etentje, een uitstap, ...
  • je wordt door je vrijwilligerswerk automatisch lid van vzw ATOS
  • als je dat wil, kan je meedenken en mee beslissen in de Algemene Vergadering

Is dit iets voor jou?

Neem dan snel contact op met een van onze medewerkers:

  • Snuffel (boeken): Frans Massystraat 13 - 3500 Hasselt - 011 22 26 24 - Mail - Marijke Rekkers
  • Assepoes (kleding): Bampslaan 37 - 3500 Hasselt - 011 23 38 82 - Mail - Chanh Phitsanoukan